Aktuellt

VIKTIGT ANGÅENDE FALSKA RYKTEN ANGÅENDE ANTIOXIDANTER VID OCH PREVENTIVT MOT CANCER! #svt #martinbergö #cancer

”Här kommer information från Per-Arne Öckerman betr. debatt som var hösten 2015 med Martin Bergö: (fick info. gnm sekr. på 2000-talet vetenskap att det var ok att dela
”Kosttillskott med antioxidanter – avstå eller använd vid cancer?
Artiklar från Martin Bergös forskargrupp i Göteborg har visat, att behandling med antioxidanterna N-acetylcystein (NAcCys) och en vattenlöslig form av E-vitamin (Trolox) har försämrat prognosen för lungcancer och malignt melanom hos möss.
För mig är Bergös fynd intressanta genom att visa hur komplext allt fungerar, men hans slutsatser är omotiverade, rentav ovetenskapliga och oetiska och jag skall förklara varför:
1. För att studera antioxidanteffekter måste man arbeta med många antioxidanter samtidigt, inte med bara 1-2 ämnen.
2. NAcCys och vissa former av E-vitamin har ingen positiv effekt eller en direkt negativ effekt vid cancerbehandling i kombination med cytostatika eller ensamt. De avviker därmed från många andra antioxidanter eller antioxidantrika koncentrat från växter. Varför har Bergö valt just dessa ämnen, som inte är representativa för alla antioxidanter?
3. Bergö accepterar, att C-vitamin i hög dos hämmar cancerceller och anser, att C-vitamin då fungerar som en oxidant och bekräftar hans teori. Detta kan jag motbevisa.
4. Bergö tar ett stort ansvar med sin rekommendation, som leder till stor oro, inte minst hos cancerpatienter. Denna oro försämrar prognosen för cancerpatienter. Det är därför oerhört viktigt att Bergös slutsatser bekräftas eller bestrids vad avser sådana antioxidanter som cancerpatienter verkligen använder.
5. Omfattande forskning har påvisat förbättrad prognos för cancerpatienter, som konsumerat antioxidantrika preparat.
6. Mitt råd.
Ad 1.
Vid ett symposium om fria radikaler och antioxidanter i sektionen för näringslära på Medicinska Riksstämman i Göteborg 2006, hävdade jag, att nästan all forskning om antioxidanter var gjord med 1-2 ämnen. Då det krävs flera antioxidanter i synergi för effekt, måste all forskning göras om. Huvudtalaren Rune Blomhoff, professor i Oslo, berättade då, att man vid en kongress en månad tidigare i New York hade kommit till samma slutsats, d.v.s. att all forskning om antioxidanter måste göras med ett brett spektrum av antioxidanter och att forskning om enstaka ämnen mycket väl kunde ge motsatt resultat.
Forskning med 1-2 antioxidanter medger inga generaliserade slutsatser.

Ad 2.
Den finske läkaren Kaarlo Jaakkola visade redan 1992, att bredspektrum antioxidanter , vitaminer, spårelement och fettsyror i kombination med strålning och/eller cytostatika bättrade prognosen vid lungcancer hos patienter och minskade biverkningarna. Svenska Socialstyrelsen gillade inte detta och ville ta bort Jaakkolas läkarlegitimation. I samband med detta gjorde jag en litteraturgenomgång om antioxidanter som underlag för Socialstyrelsens beslut om Jaakkolas svenska läkarlegitimation. Denna genomgång avsåg vitamin A, C och E, selen, Q-10, beta-karotin, lykopin, melatonin, NAcCys och glutation och visade, att alla hade förebyggande eller behandlande effekt mot cancer, också i kombination med cytostatika, utom NAcCys och beta-karotin.
Jaakkola fick behålla sin legitimation.
Kedar Prasadvid University of Colorado i Denver, USA har visat:
1. Vitamin E-succinat hämmar tillväxten av mus-melanomceller.
2. Vitamin E-alkohol eller –acetat har inte den effekten förrän i mycket högre dos.
3. Tillväxten av humana melanomceller påverkas inte av enskilda antioxidanter, men hämmas starkt av en blandning.
4. Vitamin E-succinat och strålningsbehandling hämmar var och en för sig tillväxten av humana melanomceller. Tillsammans ökar hämningen.

Ad 3.
Vitamin C.
En av dagens ledande forskare om C-vitamin, Thomas E Levy, har i böcker och föreläsningar beskrivit mekanismen bakom den väldokumenterade effekten mot virussjukdomar så här(1): När virus invaderar kroppen bildas en stor mängd fria radikaler, som slår ut immunförsvaret. Tillför man en mycket hög dos C-vitamin, som är ett reduktionsmedel, neutraliseras de fria radikalerna och immunförsvaret hämtar sig och sjukdomen hävs. På en kongress i Los Angeles frågade jag Levy om denna teori hade dokumenterats. Svaret blev:nej. Jag reste hem och lyckades bekräfta teorin med följande försök:
_________________________________________________________________
Tabell 1.
Nio personer med påvisad oxidativ stress i form av förhöjda värden vid FRAS-analys (2) gavs 60 g C-vitamin intravenöst på tre timmar. Vid behandlingens slut hade värdet för fria radikalaktiviteten minskat till nära noll. Efter 24 timmar hade värdet återgått till ursprungsnivån.
Medelvärde för FRAS:
Tid 0: 391
3 tim.: 4.1
Signifikans: p<0.001***

Referenser.
1. Levy, T.: Vitamin C, Infectious Diseases and Toxins:Curing the Incur able. Henderson NV: Livon Books. Philadelphia 2002.
2. Detta bevisar, att C-vitamin I hög dos fortfarande hämmar fria radikaler och därmed motbevisar Bergös förklaring av C-vitaminets effekt mot cancerceller.

Ad.4.
Många studier har visat, att överlevnaden för cancerpatienter påverkas av psykiska faktorer. Studier från flera cancerkliniker i Bristol skall tas som exempel. Men exempel finns även från Sahlgrenska Akademien i Göteborg.
Bristolklinikernas resultat publicerades på en cancerkongress i Oslo. Man fann, att 80% av patienter med bröstcancer, som uppvisade ”fighting spirit” fortfarande levde efter 14 år, medan patienter som kände sig ”hopeless and helpless” hade 80 % överlevnad redan efter 2 år och bara 20 % efter 14 år. Således gav förmågan att kämpa minst 12 års längre överlevnad.
Detta illustrerar hur viktigt det är, att cancerpatienter får korrekt information och positivt stöd. Bergös generaliserade slutsatser ger i dag motsatt effekt, och måste därför vara odiskutabelt riktiga.

Ad 5.
Vid en nyare litteraturgenomgång på PubMed under åren 2012-2015 hittade jag, utan anspråk på fullständighet, 13 arbeten om antioxidanter och cancer. Av dessa påvisade 12 apoptos- (celldöd-) effekt och cytostatisk effekt på cancerceller och/eller i djurförsök av olika antioxidantrika extrakt. Melatonin gav apoptos för cancerceller men antiapoptos för normala celler och kallades därför ”smart killer”. Gamma-tokotrienol, en av E-vitaminets former, påvisades ha anticancereffekt, medan alfa-tokoferol, en annan E-vitamiform, minskade effekten av vissa kemoterapeutika.
Detta motsäger Bergös generaliserade slutsatser och illustrerar ytterligare det märkliga i hans val av just de antioxidanterna som avviker.
Ad 6.
Effekten av ämnen med antioxidanteffekt är således beroende av
1. Ämne.
2. Ämnets form.
3. Dosen.
4. Kombination av ämnen eller enskilda ämnen.
5. Försöksdjur.
6. Cellinje.
7. Humana celllinjer.
8. Humanförsök.
Mina råd till personer utan känd eller med känd cancer:
Ät massor av antioxidantrika födoämnen och ett brett spektrum av kosttillskott.
Kombinera detta med gängse behandling, om du har en cancerdiagnos.
Ät inte Acetylcystein och Trolox.”

 

 

KLINIKEN HAR SOMMARSTÄNGT MELLAN 24/6-5/8

HAN EN SKÖN SOMMAR.

OLLE & JOHAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHET ACTIPATCH

FÖR ETT AKTIVT LIV MED MINDRE SMÄRTA OCH FÄRRE MEDICINER

Vad är ActiPatch?

  • Antiinflammatorisk och smärtlindrande
  • Lugnar/normaliserar nervsystem samt smärtreceptorer som är överaktiva vid kroniska smärtor
  • Befrämjar sårläkning
  • Inga biverkningar
  • Lågfrekvent elektromagnetisk pulsterapi, en teknologi med mycket goda resultat vid akuta och kroniska smärtor samt inflammationstillstånd
  • Aktiv behandlingstid =720 timmar med av-på knapp
  • Arbetar helt på cellnivå med bland annat jonkanalerna i cellmembranen
  • Finns för muskel- & Ledsmärtor, Ryggsmärtor, Knäsmärtor

 

Skidläger/teknikläger i Mattila 11-13 januari 2019.

Karlstads Massage & Kroppsvårdsklinik anordnar skidläger som riktar sig till alla som vi förbättra sin skidteknik, nybörjare till mer vana skidåkare. Vi satsar på att genomföra ett läger med kvalite inte med kvantitet så att alla som är med ska kunna få ut maximalt och kunna få så mycket indviduell coachning som möjligt

Antal deltagare 4-10 st

Instruktör Erik Hansson och Olle Håkansson

Boende i fräscha stugor 4-5 personer alldeles bredvid spåret och helpension frukost/lunch/middag ingår.

Pris 3495 kr

Anmälan till Karlstads Massage & Kroppsvårdsklinik senast 21/12

Tel 070-6184873

Mail olle@kmk-massage.see

För skidinspiration gå in på www.mattila.se och se på filmen

Fredag 11 januari

Ankomst och fri skidåkning för de som vill

Lördag 12 januari

07.00-08.00 Frukost

09.00 samling på parkeringen vid skidstadion

09.00-11.30 Teknikträning skidor

12.00-13.00 Lunch

13.30-16.00 Teknikträning skidor

18.30 Middag

Söndag 13 januari

07.00-08.00 Frukost

09.00 Samling på parkeringen vid skidstadion

09.00-11.30 Teknikträning skidor

12.00-13.00 Lunch och avslutning

 

 

 

 

 

 

 

 

Höst mörkret sänker sig sakta men säkert över oss och nu till helgen så byter vi över till vintertid. November månad kan var kall, regnig,blåsig så man kan tänka att november egentligen är ämnad för återhämtning. En månad att sänka kraven och kanske unna sig att krypa upp i soffan med en kopp varm te/chocklad och en god bok.

Man kanske kan unna sig en skön avslappnande massage som Hot Stone Massage eller Taktil Berörings Massage. Två massagemetoder som är fantastiskt avslappnande och värmande. Du ligger på en varm massagebänk och blir masserad med varm olja med etserisk olja som verkar avslappnade.

Under NOVEMBER har vi följande ERJUDANDE:

Taktil Massage 50 min 495 kr

Taktil Massage inkl. Ansiktsmassage 80 min 595 kr

Hot Stone Massage 50 min 595 kr

Hot Stone Massage inkl. Ansiktsmassage 690 kr

Gå in på www.kmk-massage.se för att boka tid eller ring 054-184873

Man kan läsa mer om behandlingarna på vår hemsida www.kmk-massage.se

PS Glöm inte anmäla dig till vår Yoga helg18-19 november

 

YOGAHELG

 

Nu tar vi på kmk kliniken semester veckorna 28-31. Vi är tillbaka med full kraft Måndagen den 7 Augusti. Vi önskar alla kunder o vänner en go sommar. Vill bara flika in att detta meddelande kan jag skriva för att Johan Tuneld på Tuneld IT Support kom hit idag och fixade min dator då den kraschade i morse när windows gjort en uppdatering

FRT annons

Nu drar vi igång en ny mobiliseringsutbildning till hösten.

Perfekt för dig som vill höja din kunskapsnivå som terapeut.

Hör av dig om du vill ha mer information och om du inte kommer åt den här.

Vinterpigg??

Tidningen Tara ringer upp näringsforskaren och medicine Doktorn Magnus Nylander och frågar om vad 40+ kvinnor bör äta för att klara vintern. Magnus Nylander har bland annat hjälpt Therese Alshammar och Norska Skidlandslaget med deras kostupplägg.

Magnus säger att vår biokemi pågår året runt så det är viktigt att vi får i oss näringsämnen under hela året. Men det kan vara bra att tanka i lite extra under vintern då vi kanske äter lite tyngre mat mat och mindre med frukt och grönt.

Men om man äter rätt och varierat med massor av grönsaker så borde man väl klara sig frågar tidningen.

Svaret blir- tveklöst nej!!!. Tillförlitliga rapporter kring detta och hans egna analyser visar att det inte räcker med en varierad hälsosam kosthållning, då den mesta av maten vi äter är så raffinerad att den har för lite av olika näringsämnen och vitaminer. Men självklart ska vi äta så fullvärdigt och varierat som möjligt. Grunden till människans näringstillförsel ska vara en allsidig sammansatt kost. Hur man ska undvika mineral och vitaminbrister säger Magnus att bäst kan vara att ta en moderna multivitamin- och mineraltablett som innehåller balanserade mängder av D-vitamin, C-vitamin, olika B-vitaminer, selen, magnesium, kalcium, mangan, och koppar. Det är en fördel om det det ingår fytokemikalier- växtbaserade ämnen med skyddande effekter.

En del kvinnor kan behöva separata tillskott av magnesium och kalcium. Om man inte äter fet fisk regelbundet så tycker att man ska ta en dagligt tillskott av fettsyror- omega -3. Fettsyror behövs för att göra cellmembranen spänstiga och för att kroppen ska kunna producera antiinflammatoriska ämnen.

Annat som Magnus lyfter fram är vitlök. Alla borde äta några vitlöksklyftor om dagen säger han. Vitlöken har unika skyddande egenskaper mot hjärt-kärlsjukdom eftersom vitlöken bromsar plackbildning i kärlen, det som vid tidigare kallade åderförkalkning.

När det gäller träning så är det inte så stor skillnad mellan tränande och icke tränande. De som tränar äter också mer och får i sig fler näringsämnen. Därför så räcker det oftast med att komplettera med det som föreslagits ovan.

Riskerna med multivitaminerna då frågar reportern? Ibland dyker det upp studier som säger att kosttillskott kan vara skadliga för vår hälsa.

Magnus svarar att dessa studier kan man inte dra några slutsatser av. Det finns inget som visar att det finns några som helst risker med att äta multivitamin tabletter. Tvärtom så finns det bara fördelar så länge som man håller si till balanserade doser.

 

 

 

 

 

 

MASSAGE FÖR HEMMABRUK!

canstock0290456

helgkurs

 

Nästa vecka kör vi igång med FRT-utbildningen igen efter ett välförtjänt sommaruppehåll. Till hösten står halsryggraden och extremitetslederna på schemat.

Vi ”lobbar” redan nu för nästa FRT-utbildning som börjar i Januari 2017. Hjälp gärna till och sprid budskapet. Annonsen ser ni här längst ner och på vår Facebooksida samt på Kroppsterapeuternas FB-sida snart och i deras medlemstidning i Oktober.

I November kommer vi också att köra en helgkurs i massage för hemmabruk. Tid och plats meddelas senare men ni kan redan nu höra av er om det låter roligt och ni vill vara med!

Nu ser vi fram emot en skön höst med ”mys o pys”, tända ljus och roliga aktiviteter!

Johan & Olle

FRT annons

 

 

 

 

Nu är det SEMESTERSTÄNGT på kmk-kliniken. Vi har helstängt veckorna 29, 30, 31. Johan är tillbaka vecka 32 och Olle är tillbaka vecka 33.

Ha en go sommar Olle & Johan

 

 

Nu är vi åter på plats!

Kliniken är öppen och full rulle som vanligt med den förändringen att Olle

 

 

DENNA VECKA ÄR KLINIKEN STÄNGD PÅ GRUND AV SJUKSKRIVNING OCH UTBILDNING

Olle har råkat ut för en skidolycka och behöver tid för återhämtning varför det kommer bli en del omstruktureringar i vårt bokningsschema. Jag kommer att lägga upp extratider för de klienter som brukar gå hos Olle och som behöver behandling under en övergångsperiod. Vi vet i dagsläget inte hur länge Olle kommer vara borta men vi återkommer med löpande information hela tiden. Vi ber om ursäkt för de besvär det kan tänkas ställa till för er som bokat och blir ofrivilligt avbokade men vi gör så gott vi kan!

 

  • Nu har även Johan fullföljt utbildningen i Torrblodsanalys (TBA) efter sex spännande kursblock i Egenvårdspoolens regi med Pekka Nylund som lärare.

Är du nyfiken på hur du ”ser ut” i blodet?

Är du frisk men inte känner dig ”riktigt hundra”?

Ett TBA-prov ska ses som ett komplement och ska inte jämföras med andra typer av blodprov. I ett TBA avslöjas vissa fenomen som kan kopplas till hur våra organsystem fungerar; lever, njurar, mage-tarm, binjurar etc som kan ha med näringsstatusen i kroppen att göra. Vitamin- och mineralnivåerna är avgörande för att våra organ och kroppen ska fungera optimalt.

Ett TBA-prov ställer inga diagnoser och man ”ser” inte heller sjukdomar. Däremot så kan man utifrån ett TBA-prov och de fenomen som förekommer förebygga framtida sjukdomstillstånd och besvär.

Nyfiken? Välkommen att boka din tid för ett TBA-prov och investera i din framtida hälsa.

 

Nu till veckan så är kliniken stängd fr.o.m onsdag em. och t.o.m. fredag. Detta tack vare att vi nu, för andra gången, drar igång vår FRT-terapeut utbildning. Vi kommer även i år att vara i Egenvårdspoolens lokaler. Om ni behöver få tag i oss så finns vi på telefon och mail.

 

Nedanstående text kopierad från Food Pharmacys veckobrev januari 2016.

 

Varför välja att vara sjuk när du har rätt att vara frisk?

I dag är det måndag. Det betyder att det är dags för professor Stig Bengmarks första krönika. Den handlar om kronisk inflammation och att livsstilsändringar, också sent i livet, har visat sig reducera sjukdomsfrekvensen med 50% och förlänga livslängden betydligt. Sådant gillar vi att höra. Trevlig läsning!

Kronisk inflammation – modern till alla våra sjukdomar

Eftersom all modern forskning visar att något som kallas för kronisk inflammation är startskottet för de flesta, om möjligt alla, sjukdomar, tänker jag fokusera på det i dag. Det finns många sätt för dig själv att motverka kroniska sjukdomar som exempelvis cancer, diabetes och Alzheimers, men för att klara det krävs kunskap.

För 15 år sedan satte jag av mer än ett år till att studera orsakerna till alla kroniska sjukdomar. Till min stora överraskning fann jag då att alla var desamma – samtliga kroniska sjukdomar är syskon eller åtminstone kusiner med varandra. Det var då jag förstod att många, om inte alla, kroniska sjukdomar är orsakade av den långvariga försvarsreaktion och den uttröttning av immunförsvaret, som en kronisk inflammation innebär.

Låt oss ta det från början. Vad är inflammation?

Begreppet inflammation har varit känt i många hundra år. Det kommer från latinets inflammatio, som betyder brand. Det myntades ursprungligen som beskrivning av den förändring man ser när någon vävnad i kroppen utsätts för hot i form av skada eller infektion. Tidigt beskrev man dess fem karakteristiska tecken:rodnad (rubor), svullnad (tumor), smärta(dolor), lokal värmeökning (calor) och nedsatt funktion (functio laesa). Flera av dessa reaktioner är effekter av att kroppen mobiliserar sitt försvar mot en skada, och att den vill inleda läkning. Tidigt lärde man sig att de vita blodkropparna spelar en stor roll här – så fort det uppstår en skadad vävnad lämnar de vita blodkropparna blodbanan för att så snabbt som möjligt avgränsa skadan/infektionen och hejda dess spridning, förstöra/äta upp bakterierna och resterna av de skadade cellerna (något som kallas (fagocytos). Idag vet man dock att reaktionen är mycket mer komplex än så. Reaktionen har fått namnet akut fasreaktion, och i dess spår följer ofta bestående vävnadsskador som t ex ärrbildning och sammanväxningar mellan organ.

Men, vad är då kronisk inflammation?

På senare år har man upptäckt att något vi kallar för kronisk inflammation är vanligt förekommande hos flertalet av oss på grund av att vi lämnat våra förfäders livsstil och matvanor. Den kroniska inflammationen är, i motsats till den akuta fas-reaktionen, synnerligen diskret och ofta svår att identifiera. Lågmälda tecken på kronisk inflammation kan vara: oförklarlig trötthet, sömnsvårigheter, huvudvärk, håravfall, tidigt grått hår, mjäll, finnar, oförklarliga hudutslag och rodnader, torra ögon, sköra naglar, torrhet i munnen eller faktiskt okontrollerbar salivbildning, reducerade sexfunktioner, oregelbundna menstruationer, oförklarad kronisk förstoppning eller faktiskt också diarré, oförklarad skeletturkalkning, frekventa oförklarliga infektioner och influensa, frekvent mental depression, oförklarad andfåddhet, svettiga fötter och svettiga handflator, med mera. Många sjukdomar som uppträder i tidiga barnaår som allergier och bokstavssjukdomar, exempelvis ADHD, uppvisar också betydande kronisk inflammation.

Medicinering förvärrar ofta problemen

Min uppfattning är att symptom som ovan, som ofta är tecken på kronisk inflammation, borde fungera som en varningssignal på att du bör förändra din livsstil. Det är inte ovanligt att personer med problem av dessa slag klagar hos sin läkare vilket ofta resulterar i ett recept på något läkemedel. Tyvärr hjälper läkemedelsbehandling i de flesta fall inte mot kronisk inflammation utan resulterar i stället ofta i förskrivning av ytterligare ett eller flera läkemedel. Och det måste ju anses vara dumt, då det mest effektiva sättet att komma till bukt med kronisk inflammation är att förändra ditt sätt att leva.

Oförändrad livsstil leder ofta till en ond spiral av sjukdomar

Vad vi däremot inte lyckats hitta någon förklaring till än, är varför sjukdomsförloppet hos en individ börjar med cancer, hos en annan med diabetes och hos en tredje med Alzheimers. Vad som är positivt är dock att mycket talar för att en radikal omställning av livsstil och matvanor inte bara leder till att bekämpa den aktuella sjukdomen, utan också kan bryta den onda spiralen av sjukdomar som följer i varandras spår.

Många faktorer avgör men den största makten har du själv

Om man inte förändrar sin livsstil och orsaken till att problemet uppkommit från allra första början, leder det i stället till fler sjukdomar. Det kroniska inflammatoriska trycket gör helt enkelt att en individ som fått en kronisk sjukdom löper väsentligt större risk att få en andra och en tredje. Efter flera år av kronisk inflammation uppstår inte sällan mycket allvarliga kroniska sjukdomar, så som Alzheimers, diabetes, cancer och många fler.

Det är tusentals, sannolikt tiotusentals, faktorer som bidrar till utveckling av långvarig kronisk inflammation – allt ifrån hur din farfar hade det då han föddes och växte upp och hur din mamma levde före och under graviditeten samt medan hon ammade (dvs i den period då immunsystemet programmeras och kalibreras) – till hur du sköter ditt egna liv. Man anser att ”dåligt” arv från farfar liksom din mammas livsstil bidrar till cirka 30% om du får kronisk sjukdom senare i livet. Det här kommer jag att återkomma till längre fram i höst.

Det hoppfulla med det här är att du själv disponerar över ca 70% av dina hälsoresurser. Du kan alltså, på många sätt, själv välja om du vill vara frisk eller sjuk. Dina verktyg är bland annat vad du äter och vad du undviker att sätta i dig och, inte minst, lämplig och anpassad motion.

Naturligtvis krävs det uthållighet, vilja och ofta omfattande egna insatser. Men även om det ibland känns motigt att motionera och tillreda hälsosam mat är det en sporre att veta att livsstilsändringar, också sent i livet, har visat sig ge överraskande stor utdelning – en reduktion med minst 50% av sjukdomsfrekvensen och en betydande förlängning av livslängden. Kronisk inflammation börjar i tarmen och en fungerande tarmflora är basen för god hälsa. Något jag kommer att berätta mer om nästa måndag.

 

Nu till veckan så är kliniken stängd fr.o.m onsdag em. och t.o.m. fredag. Detta tack vare att vi nu, för andra gången, drar igång vår FRT-terapeut utbildning. Vi kommer även i år att vara i Egenvårdspoolens lokaler. Om ni behöver få tag i oss så finns vi på telefon och mail.

Dessutom så har vi även påbörjat utbildningen på Plusgymnasiet där två Hudvårdslinjer ska få ta del av en fördjupad kurs i massage, anatomi, rörelselära etc som ska ge dom Diplom som Friskvårdsmassörer till sommaren.

Rynkeby banner

Så…då var denna jul och nyårshelg till ända när vi nu har passerat trettonhelgen. På måndag den 11/1 öppnar vi upp kliniken igen och nu till våren så hälsar vi Lena Sjöström välkommen. Lena har jobbat med Olle tidigare och jag har varit hennes anatomilärare när hon gick sin massageutbildning. Lena ska hjälpa oss med företagsbehandlingar vilket innebär att Olle och jag kan vara mer på kliniken för våra privatkunder. Välkommen Lena hälsar vi!

Vi har också spännande utmaningar framför oss med två utbildningar som vi ska hålla. Mer om det när det drar ihop sig.

God fortsättning och välkomna!

 

 

 

Nu har julen kommit även till KMK-kliniken och vi tar ledigt fram till den 7/1-16. Vi tackar alla våra stora och små kunder för ett fantastiskt år tillsammans och ser fram emot ett nytt spännande år med nya utmaningar.

 

Nu till helgen håller vi sista blocket i mobiliseringsutbildningen och på söndag är det examen och avslutning!

8 stycken terapeuter är nu ännu duktigare och med nästan rikstäckande spridning, Göteborg, Småland, Karlstad, Sörmland, Örnsköldsvik, bådar det gott för alla dom som söker upp dessa för behandling.

Vi tackar för en fin tid tillsammans och önskar alla lycka till!

Olle & Johan

 

Rynkeby Swish

 

Rynkeby logga

Team Rynkeby är ett nordiskt välgörenhetscykelteam som varje år cyklar till Paris för att samla in pengar till barn med cancer och deras familjer.

Alla som någon gång har kommit i kontakt med cancer vet hur smärtsamt och tungt det är. Team Rynkeby vill dra sitt strå till… stacken och kraftsamla kring att stödja både den drabbade och familjen. Vi gör det genom att öka medvetenheten hos individer och företag och på så sätt samla in pengar.

Vårt mål är att öka medvetenheten i kampen mot cancer och att stödja den svenska organisationen Barncancerfonden med pengar….

Vi delar Barncancerfondens vision: ”Att utrota barncancer”.
Alla kan kämpa för livet!

Barncancerfonden finansierar helt eller delvis ca 90 % av all forskning kring barncancer i Sverige, utan bidrag från stat, kommun eller landsting.
All forskning och alla framsteg fram till idag är tack vare generösa människor och engagerade företag.
Vi får inget stöd av stat, kommun eller landsting och är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Swishnr om du vill stödja 123 576 0020

Tack för ditt engagemang!

 

http://www.team-rynkeby.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliseringsutbildning 2016

Kursupplägg och information

FRT är en klinisk utbildning som riktar sig till Dig som vill lyfta dina behandlingar professionellt. Du kanske redan arbetar heltid med massageyrket idag eller så kanske du har det som deltids sysselsättning. Kravet är att du fullföljt din massageutbildning och erhållit titeln certifierad massör. Har du ett annat yrke eller annan utbildning så bör du ha basmedicinska kunskaper i anatomi och fysiologi motsvarande kraven som ställs i BSM och SFKM samt för medlemskap och försäkring i Kry eller motsvarande förbund. Nu erbjuds Du ett tillfälle att tillgodogöra Dig grundläggande kunskaper inom det område som brukar kallas för manuell ortodpedisk medicin vilket kommer att bredda och fördjupa Dig i Din yrkesroll så Du kan behandla besvär och smärttillstånd härrörande från kroppens skelett och ledsystem.

Du kommer att få lära Dig rörelseundersökningar av bäcken- och ryggradsleder samt extremitetslederna samt specifika test för varje del. Grundläggande neurologisk undersökning av de stora nervplexa som innerverar armar och ben samt thorakala nerver avseende motorik, sensorik och reflexer. Palpationsundersökning för varje kroppsdel och naturligtvis specifika mobiliserings-, artikulering-och traktionstekniker för behandling av rörelseinskräkningar och besvär/smärta från lederna samt att vi repeterar och fördjupar oss i det muskulära samspelet kopplat till felställningar och rörelseinskränkningar.

OBS! för block 4-cervikalrygg kommer inga mobiliserings- eller ledtraktioner att undervisas. Undersökningen är motsvarande den för övriga block främst för att detektera eventuella kontraindicerade tillstånd för behandling. Den behandling som kommer att förevisas utgörs av specifika muskeltöjningar för de nack- och halsmuskler som verkar funktionellt över halsryggraden och huvudets rörelser. OBS!

Kursen sker delvis på distans då du inför varje kursblock delges vilka delar av anatomin som du ska repetera och vilka besvär- och sjukdomstillstånd du ska ta del av. Den delen sker på eget ansvar och informationen inhämtas på valfritt sätt. Varje kursblock kommer dock att examineras för själv- och kursutvärdering.

 

Kursort och plats: Karlstad, Egenvårdspoolen (EVP)

Datum och tider: Block 1-bäcken, Januari v.4

Block 2-ländrygg, Mars v.11

Block 3-thorakalrygg, Maj v.20

Block 4-cervikalrygg, Augusti v.34

Block 5-övre extremitet, Oktober v.43

Block 6-nedre extremitet och avslutning, December v.50

 

Kurstiderna är onsdag 13-18 , torsdag 9-17 och fredag 9-15

Kost och logi: ombesörjs av var och en. Egenvårdspoolen har bra tips på boende, 054-152588. Vi bjuder på fika.

Att ha med sig: sköna och mjuka kläder att jobba och röra sig i, egen handduk, skrivmaterial och ett öppet sinne med glatt humör. (Eventuellt bänk)

Kurskostnad: 19.900:- exkl.moms. Du anmäler dig till hela kursen och sen går det bra att delbetala inför varje kursblock. Vill du deltaga på endast ett eller enstaka kursblock är kostnaden 3.500:- exkl.moms

Kursansvarig och lärare: Johan Ringvall

Lärare: Olle Håkansson

Sista anmälningsdag: Fredag den 15/1-16. ”Early bird price” 19.900:- inkl.moms innan den 4:e advent

För anmälan, vidare info, om vi har glömt något eller om du undrar vilka vi är: KMK-kliniken 054-184873, olle@kmk-massage.se, johan@kmk-massage.se eller varför inte titta in på vår hemsida www.kmk-massage.se

 

VÄL MÖTT NÄR LJUSET ÅTER NALKAS OSS!

Johan och Olle, KMK-kliniken i Karlstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 30/8 och fredag 31/8 är kliniken stängd. Öppet som vanligt måndag 3/8.

Trevlig helg

Olle

 

 

Hej på Er

Nu är jag tillbaka från stranden med nyladdad energi. Välkomna att boka tid på www.kmk-massage.se och gå in på boka direkt. Johan är åter i farten 10/8.

MVH Olle & Johan

Semesterstängt Vecka 27-30

 

 

Semesterstängt Vecka 27-30

Nu tar vi lite semester för att fylla på med ny energi. Vi önskar alla en skön sommar och det går att boka upp tider via boka direkt.

Vi på kmk-kliniken Olle & Johan

 

 

 

ÖPPET HUS!
Lördagen den 14/2 har KMK-kliniken öppet hus mellan kl.11-15 på Ölmegatan, Kvarnberget.
Kom och se våra nya lokaler och prata hälsa med oss. Testa dina vitamin- och mineralnivåer med frekvensanalys eller gör ett zink-test. Passa på och testa blodtrycket och titta på ett ”torrblodstest” i mikroskop. Mycket intressant och spännande!
Bra erbjudande på produkter, presentkort och behandlingar hela dagen!
Hjärtligt Välkomna!
Olle & Johan

 

Forskare vid Karolinska institutet kan ha fått en förklaring varför fysisk träning kan vara bra som behandling mot depression. Forskarna har upptäckt att muskulösa möss har högre nivåer av ett enzym, KAT i musklerna. Detta enzym bryter ner kynurenin, ett ämne som bildas vid stress och är skadligt för hjärnan. Forskarnas hypotes var att musklerna tillverkar ett som har en välgörande effekt på hjärnan, men fann att vältränade muskler tillverkar ett enym som renar kroppen från skadliga ämnen. Så träna mer och må bättre

 

 

Från och med nu tar vi emot FRISKVÅRDSKUPONGER välkomna att boka tid alla ni med kuponger.

 

4_fvkbanner2_250x100[1]

 

 

 

 

Nyhet: Nu gör vi torrblodsanalyser, Blodet kan visa hur kroppen mår och upptäcka och rätta till obalanser i kroppen. Läs mer

Forskare i Los Angeles genomförde en studie där ungefär hälften av slumpmässigt utvalda vuxna friska personer fick en 45 minuters djupgående Svensk Klassisk Massage, och övriga fick en mycket lättare massage. Forskarna märkte till sin förvåning att en enda klassisk massagebehandling orsakade mätbara biologiska förändringar. De som fick denna massage hade efteråt mycket lägre nivåer av stresshormonet kortisol. De hade även fått ökat antal lymfocyter, vita blodkroppar som är en del av immunsystemet. Forskarna kom fram till att om man fortsätter med fler behandlingar kan det på ett positivt sätt påverka inflammatoriska och autoimmuna tillstånd.

Källa: www.goteborgsmassage.se

Massage påverkar generna i muskler

Massage må vara avslappnande, men än så länge finns det lite vetenskapligt stöd för att massage har några positiva effekter. Men nu publiceras en av de första studierna som visar att muskelmassage har effekt på generna i muskelceller. Bland annat minskade aktiviteten hos gener som är inblandade i inflammationsprocesser.
Kanadensiska och amerikanska forskare lät i ett försök elva personer träna på motionscykel. De fick sedan tio minuters massage på det ena låret, innan man sedan tog vävnadsprover från båda benens lårmuskler.
Enligt resultaten var det mindre inflammation i den lårmuskel som hade blivit masserad efter träningspasset, massage gav alltså liknande effekt som antiinflammatoriska läkemedel.
I den muskel som fick massage såg forskarna dessutom att mitokondrierna, de delar i en cell som förbränner energi, stimulerats att bli fler. Forskarnas slutsats är att studien ger stöd till att massage kan vara ett komplement till läkemedel för patienter med inflammerade eller smärtande muskler.
Lars-Eric Thornell är professor i anatomi och forskar själv om vad som händer i muskler efter träning.
– Det är helt klart skönt och bra med massage och eftersom det känns bra och man mjukar upp, så är det bra om det finns indikationer på att det minskar inflammation, säger Lars-Eric Thornell.