FA�retagsmassage

neurontin online, dapoxetine online. a�?Det A�r billigt att hA?lla personalen frisk, men dyrt att inte gA�ra det!a�?

Att personalen A�r fA�retagets viktigaste resurs A�r mA?nga medvetna om. MA?nga fA�retag ser att personalens hA�lsa hA�nger samman med fA�retagets resultat och inser dA�rmed vikten av att hA?lla sin personal sA? frisk som mA�jligt. Fler och fler anlitar terapeuter fA�r manuella terapier (massage) och i mA�jligaste mA?n undvika att deras personal lider av kroppsliga besvA�r som vA�rk i nacke, axlar, lA�ndrygg och kanske huvudvA�rk. Vi jobbar inte enbart med det som gA�r ont. FA�r oss A�r helhetssynen av stA�rsta vikt dA? hela kroppen hA�nger samman.

Regelbunden massage om cirka 30-45 min per mA?nad har visat sig vara mycket effektivt fA�r att minska spA�nningar i muskler och gA�r att man blir mer avslappnad. Allt arbete A�r en kombination av anspA�nning och avspA�nning i musklerna med fokus pA? avspA�nning. Detta kan vara mycket svA?rt att kA�nna om man gA?tt och spA�nt sig lA�nge. Massage gA�r att man blir mer kroppsmedveten och bA�rjar kA�nna musklerna i kroppen och pA? sA? sA�tt fA?r kontroll A�ver sin egen kropp.

Ekonomi
FA�retagsmassage som behandling eller rehabilitering A�r helt avdragsgill fA�r fA�retag och inte fA�rmA?nsbeskattad fA�r personalen. Om en person i rehabiliteringssyfte, fA�r att snabbare komma tillbaka till arbetet, behA�ver mer A�n en behandling i mA?naden A�r detta ocksA? helt avdragsgillt fA�r fA�retaget.

Med regelbunden behandling fA?r man en hA�gre fysisk kapacitet, bA�ttre mental balans vilket gA�r att man mA?r bA�ttre och dA? fA?r en bA�ttre arbetskapacitet och A�r mindre sjuk.

”Olle har gedigen kunskap om kroppens byggnad och funktion, om hur vA?ra kroppsliga problem kan lA�sas via massage och stretching. Vi kA�nner oss mycket trygga med Olles professionella och vA�nliga sA�tta�?, sA�ger Eva Alfsson, massageansvarig Stora Enso Research.

HA�r av Er fA�r att diskutera ett upplA�gg fA�r just Ert fA�retag.