Företagsmassage

Det är billigt att hålla personalen frisk, men dyrt att inte göra det!

Att personalen är företagets viktigaste resurs är många medvetna om. Många företag ser att personalens hälsa hänger samman med företagets resultat och inser därmed vikten av att hålla sin personal så frisk som möjligt. Fler och fler anlitar terapeuter för manuella terapier (massage) och i möjligaste mån undvika att deras personal lider av kroppsliga besvär som värk i nacke, axlar, ländrygg och kanske huvudvärk. Vi jobbar inte enbart med det som gör ont. För oss är helhetssynen av största vikt då hela kroppen hänger samman.

Regelbunden massage om cirka 30-45 min per månad har visat sig vara mycket effektivt för att minska spänningar i muskler och gör att man blir mer avslappnad. Allt arbete är en kombination av anspänning och avspänning i musklerna med fokus på avspänning. Detta kan vara mycket svårt att känna om man gått och spänt sig länge. Massage gör att man blir mer kroppsmedveten och börjar känna musklerna i kroppen och på så sätt få kontroll över sin egen kropp.

Ekonomi
Företagsmassage som behandling eller rehabilitering är helt avdragsgill för företag och inte förmånsbeskattad för personalen. Om en person i rehabiliteringssyfte, för att snabbare komma tillbaka till arbetet, behöver mer än en behandling i månaden är detta också helt avdragsgillt för företaget.

Med regelbunden behandling får man en högre fysisk kapacitet, bättre mental balans vilket gör att man mår bättre och då får en bättre arbetskapacitet och är mindre sjuk.

”Olle har gedigen kunskap om kroppens byggnad och funktion, om hur våra kroppsliga problem kan läsas via massage och stretching. Vi känner oss mycket trygga med Olles professionella och vänliga sätt”, säger massageansvarig på Stora Enso Research.

Här av Er för att diskutera ett upplägg för just Ert företag.