Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning (HPB) är en metod utvecklad av Gunnar Andersson och Sture Malmgren, Stråkenshus – två eldsjälar inom svensk friskvård.Metoden går ut på att ta reda på kroppens egentliga status. Styrkan i metoden är att man inte enbart mäter den fysiska statusen utan att hela livssituationen som kost- och motionsvanor, rökning, alkoholkonsumtion, stress hemma och på jobbet beaktas. Det är en mycket bra väckarklocka för hur man lever och hur man kan göra förändringar.

För att ta reda på sin hälsoprofil börjar man med att fylla i ett frågeformulär om sin livssituation, vanor och ovanor. Man mäter och beräknar skelettvikten och får genom det en beräknad fettfri vikt. Genom denna mätning får man reda på sin beräknade övre och undre viktgräns och man gör även en blodtrycksmätning. Därefter görs ett cykeltest som motsvarar en belastning av 50 % av maximal syreupptagningsförmåga. De svaren man angett i frågeformuläret tillsammans med resultatet från beräkningarna av kroppens fettvolym och syreupptagningsförmåga ligger till grunden för en HPB. Resultatet visar tydligt vilka förändringar som kan göras för att snabbt nå resultat mot en bättre hälsa. Väldigt ofta så räcker det med en liten livsstilsförändring för att få stor effekt på hälsan. Det är viktigt att poängtera att det är hela livssituationen som beaktas i bedömningen och inte bara personens fysiska arbetsförmåga.

HPB är en mycket användbar metod för företag att ta reda på hur personalen egentligen mår. Fysisk inaktivitet och dålig hälsa ger en reducerad arbetsförmåga.