HA�lsoprofilbedA�mning

HA�lsoprofilbedA�mning (HPB) buy zoloft, buy Zoloft. A�r en metod utvecklad av Gunnar Andersson och Sture Malmgren, StrA?kenshus – tvA? eldsjA�lar inom svensk friskvA?rd. Metoden gA?r ut pA? att ta reda pA? kroppens egentliga status. Styrkan i metoden A�r att man inte enbart mA�ter den fysiska statusen utan att hela livssituationen som kost- och motionsvanor, rA�kning, alkoholkonsumtion, stress hemma och pA? jobbet beaktas. Det A�r en mycket bra vA�ckarklocka fA�r hur man lever och hur man kan gA�ra fA�rA�ndringar.

FA�r att ta reda pA? sin hA�lsoprofil bA�rjar man med att fylla i ett frA?geformulA�r om sin livssituation, vanor och ovanor. Man mA�ter och berA�knar skelettvikten och fA?r genom det en berA�knad fettfri vikt. Genom denna mA�tning fA?r man reda pA? sin berA�knade A�vre och undre viktgrA�ns och man gA�r A�ven en blodtrycksmA�tning. DA�refter gA�rs ett cykeltest som motsvarar en belastning av 50 % av maximal syreupptagningsfA�rmA?ga. De svaren man angett i frA?geformulA�ret tillsammans med resultatet frA?n berA�kningarna av kroppens fettvolym och syreupptagningsfA�rmA?ga ligger till grunden fA�r en HPB. Resultatet visar tydligt vilka fA�rA�ndringar som kan gA�ras fA�r att snabbt nA? resultat mot en bA�ttre hA�lsa. VA�ldigt ofta sA? rA�cker det med en liten livsstilsfA�rA�ndring fA�r att fA? stor effekt pA? hA�lsan. Det A�r viktigt att poA�ngtera att det A�r hela livssituationen som beaktas i bedA�mningen och inte bara personens fysiska arbetsfA�rmA?ga.

HPB A�r en mycket anvA�ndbar metod fA�r fA�retag att ta reda pA? hur personalen egentligen mA?r. Fysisk inaktivitet och dA?lig hA�lsa ger en reducerad arbetsfA�rmA?ga.