Ledmobilisering

En mjuk metod för att ”låsa” upp låsningar i våra leder. Behandlingar börjar alltid med undersökning och massage. Exempel på tillstånd som kan behandlas med ledmobilisering är nackspärr, ryggskott, värk i ländrygg och huvudvärk. Mobilisering används på leder från bäckenet och upp till nacken. För att behandla rörelseinskränkningar i extremiteterna (leder i armar och ben) används en metod som kallas artikulering.

Ledmobilisering och artikulering är en behandlingsform där man med hjälp av manuella tekniker behandlar låsningar och rörelseinskränkningar i leder. Låsningar i rörelseapparaten kan vara kännbara för patienten men är det inte alltid. För bästa behandlingsresultat bearbetas både påverkad led samt omkringliggande muskler.

En ledmobiliseringsbehandling innehåller:

  • Allmänna medicinska frågor
  • Hållning rörelseanalys
  • Aktivt och passivt rörelsetest om det är muskel-, led- eller neurologiska besvär
  • Behandling av det specifika problemet
  • Massage
  • Stretching av involverade muskler
  • Råd om självstretch och träning