Naprapatbehandling/NAP

SjA�lva ordet naprapat kommer, fritt A�versatt, frA?n tjeckiskans a�?napraa�? som betyder hand/hA�nder och grekiskans a�?patosa�? som betyder smA�rta vilket innebA�r att en naprapat botar smA�rta med sina hA�nder.

Naprapatin utvecklades av en kiropraktor pA? 1920-talet, och A�r dA�rmed en relativt ny behandlingsmetod, dA�r man bA�rjade intressera sig fA�r muskulA�ra spA�nningar i kroppen fA�rutom de fA�r kiropraktiken karaktA�ristiska manipulationerna av ryggraden.

Naprapaten undersA�ker och behandlar samspelet mellan muskler, leder och nervsystemet fA�r att uppnA? en bA�ttre funktion och rA�rlighet i kroppen. En Naprapat arbetar frA�mst med sina hA�nder med flera manuella behandlingsformer att tillgA?. Behandlingen bestA?r av uppmjukande massage, specifika tekniker i muskeltA�jning fA�ljt av ledmobilisering och/eller manipulation av kroppens leder, ryggrad och bA�cken beroende av vad som krA�vs frA?n fall till fall.

I de fall dA�r det efterfrA?gas sA? ges individuella trA�ningsprogram och hemA�vningar samt ergonomisk rA?dgivning gA�llande arbetsmiljA� med arbetsstA�llningar, arbetsplatsanalys liksom rA?d om kroppshA?llning m.m.

Behandlingsmetoderna och antalet A?terbesA�k A�r individuellt anpassade men generellt sA? trA�ffas man tre till fem gA?nger en gA?ng per vecka. Naturligtvis kan det ske a�?underverka�? pA? en behandling liksom det kan krA�vas fler behandlingar under lA�ngre tid vid besvA�rligare fall.

Naprapati A�r en effektiv behandlingsmetod vid sA?vA�l akuta som kroniska besvA�r sA?som spA�nnings- och migrA�nliknande huvudvA�rk, nackspA�rr och ryggskott, lA�ndrygg- och bA�ckenbesvA�r, ischiasbesvA�r, besvA�rstillstA?nd i axel- och skulderpartiet, tennis- och musarm, stelhet och vA�rk frA?n hA�ft- och knA�leder. Teknikerna som en naprapat anvA�nder A�r ocksA? effektiva i rehabiliterande syfte efter en skada eller operation liksom fA�rebyggande fA�r att undvika framtida besvA�r. MA?nga personer gA?r hos en naprapat i ett preventivt syfte efter att tidigare ha blivit behandlade fA�r ett besvA�r. A�ven de besvA�r som kan tA�nkas uppkomma i samband med en graviditet kan behandlas och dA�rmed underlA�tta perioden dA? en kvinna bA�r ett barn.

De som uppsA�ker en naprapat kan vara allt frA?n yngre vA�xande individer, studerande, arbetsfA�ra personer i alla A?ldrar, motionA�rer och elitidrottare till de av oss som A�r mindre fysiskt aktiva. Alla kan komma och Alla A�r vA�lkomna!

Naprapatens omhA�ndertagande med hA�nsyn till helhetsperspektivet och en vA�l genomfA�rd undersA�kning fA�ljt av ett brett behandlingsupplA�gg som syftar till att minska och ta bort smA�rtan, A?terstA�lla funktionen och slutligen fA�rebygga risken fA�r framtida besvA�r mA�jliggA�r en snabb A?tergA?ng till arbetslivet, vardagen, fritidsintresset, trA�ningen. Detta gA�r naprapatin intressant inte bara fA�r individen utan likvA�l fA�r arbetsgivaren och i slutA�ndan A�ven ur ett samhA�llsperspektiv, eller hur!?

I Sverige utfA�rs nA�stan 2 miljoner naprapatbehandlingar varje A?r vilket gA�r det till en av de vanligaste manuella behandlingsformerna. VA�lkommen du ocksA? fA�r en behandling eller konsultation.

P1000626

VA�l mA�tt hA�lsar Johan Ringvall/DiNaprapat i Karlstad buy dapoxetine online, buy lioresal online.