CR 3000

Oxidativ Stress- En bidragande orsak till dålig hälsa

Fria radikaler.

Allt arbete, rörelser vi gör med vår kropp kräver att cellerna får tillgång till syre att förbränna. Vi är hela tiden beroende av tillföra kroppen syre genom inandningsluften. Men syret är som ett tveeggat svärd, samtidigt som vi beroende av det så kan det också vara skadligt. Vid förbränningen av syre i cellerna kommer några procent av det omsatta syret att omvandlas till skadliga fria syreradikaler.

Den energigivande cellförbränningen är inte helt perfekt, utan har ett ständigt läckage av för cellerna skadliga fria syreradikaler. Till detta så finns det andra saker som spelar in såsom levnadsvanor och miljöfaktorer. Psykiska stress, näringsbrister, läkemedel, rökning, alkohol, kvicksilver och andra miljögifter till exempel men det kan finnas andra saker också. Dessa kan öka våra kroppars totala belastning av skadliga fria radikaler och restprodukter.

Vad är Oxidativ Stress?

Oxidativ stress är ett etablerat begrepp inom den medicinska forskarvärlden. Oxidativ stress är en obalans mellan angrepp av skadliga kemiska reaktiva former av syre, främst av fria radikaler, och försvar, antioxidanter. Om det bildas mer fria syreradikaler än vad vårt antioxidativa försvar klarar av att neutralisera så blir konsekvensen av detta vad som benämns som Oxidativ Stress.

Vid uppmätt Oxidativ stress har vi helt enkelt börjat att härskna inombords! Fria radikaler angriper nämligen de fleromättade fettsyror som finns i våra cellmembran, vilket resulterar i både av skadliga fettsyraradikaler och härskningsprodukter., i form av skadliga peroxider(en grupp av kemiska ämnen som är stark oxiderande) som i sin tur kan omvandlas till andra giftiga ämnen bl.a aldehyder.

Fria radikaler kan skada alla delar av cellen, inklusive arvsmassan vårt DNA och det som gäller är att motverka dessa processer genom att ha ett starkt Antioxidativt försvar

Oxidativ stress är inte någon sjukdom eller diagnos inom sjukvården utan en obalans i kroppen, men det är vetenskapligt etablerat att det leder till bl.a cellskador, allmän trötthet, försvagat immun försvar, snabbare biologiskt åldrande och ökad risk för kroniska inflammationer och sjukdom.

Oxidativ stress föder inflammationer och inflammationer föder oxidativ stress.

Är det vanligt med Oxidativ stress?

Svaret på den frågan är, tveklöst ja! Flera etablerade forskare har analyserat Oxidativ stress hos olika kategorier av människor under mer än 10 års tid. Resultaten visar att det måste betraktas som vanligt med hög Oxidativ stress eller ”inre kemisk stress” hos till exempel vissa kategorier elitidrottare, eller som idrottar ofta, äldre stressat affärsfolk, medelålders kvinnor.

Exempelvis kan långtidsintag av vissa läkemedel leda till både vitaminbrister och extremt hög hälsovådlig Oxidativ stress.

Antioxidanter

Utan ett antioxidant försvar skulle vi inte kunna överleva i vår syrerika miljö, hur sunt vi än lever. Våra vävnader utsätts ständigt för skadliga syreradikaler och därmed är vi 24 timmar om dygnet beroende av att kunna eliminera dessa radikaler. Detta försvar utgörs av många samverkande antioxidanter. Man kan säga att det är som en antioxidantorkester som är vårt inre rostskydd mot fria radikalers skadliga effekter.

Hur blir vi av med Oxidativ stress?

I och med våra goda kliniska erfarenheter så går det alldeles utmärkt att minska sin Oxidativa stress påtagligt. I linje med dagens vetenskap så ger vi råd om livsstilar, träning/vila och näringsintag, riktig kost och ev. Lämpliga kosttillskott..

Dagens forskning och kliniska erfarenheter visar att det går att eliminera Oxidativ stress och på så sätt göra oss mindre trötta, förbättra vår fysiska och mentala prestationsförmåga, stärka immunförsvaret och förebygga sjukdom.

Vad är HbA1c

Hemoglobin A1c (HbA1c) eller glykemiskt hemoglobin är ett mått på medelblodsockret de senaste 2-3 månaderna. I de röda blodkropparna finns hemoglobin som binder till syret som sedan kan transporteras från lungorna och ut till kroppens alla vävnader. När hemoglobinet träffar på glukos så binder sockret till hemoglobinet, man säger då att hemoglobin har ”glykosylerats” och det benämns HbA1c. De röda blodkropparna bildas i benmärgen och bryts ner efter ca 120 dagar av konstant cirkulation i kroppen.

Det man mäter vid HbA1c provtagning är andelen (antingen i procent eller promille) glykoliserat hemoglobin. HbA1c anger därmed hur stor andel hemoglobin, i procent eller promille som har glukos bundet till sig. Har man haft höga blodsockernivåer i blodet kommer större andel av hemoglobinet vara glykoliserat och HbA1c nivåerna blir högre. Blodsockernivåerna under de senaste 30 dagarna avgör 50 % av värdet för HbA1c.

I kliniken bör man anpassa antalet årliga kontroller av HbA1c för varje individ, det är rekommenderat att HbA1c kontrolleras mellan 2-4 gånger per år. Det finns en hel del felkällor vid mätning av HbA1c som man bör vara medveten om, oftast handlar det om falskt låga HbA1c värden, dvs. att individen i själva verket har högre nivåer. Flera blodsjukdomar som leder till felkonstruerade beståndsdelar till proteiner i blodet och olika blodkroppar påverkar HbA1c nivåerna.

 

CR3000 HDL KOLESTEROL

High-Density Lipoprotein (HDL) är ett lipoprotein som anses delta i transport av kolesterol från kärlväggar till levern, och därmed skydda mot utveckling av åderförkalkning. HDL-nivån varierar ofta inverst med VLDL-nivån vilket i stor utsträckning förklaras av variationer i lipoproteinlipasaktiviteten. Analysen är indikerad vid misstanke om rubbad lipidomsättning, vid bedömning av kardiovaskulär risk, men också vid utredning och uppföljning av patienter m…ed metabola sjukdomar (diabetes, hypotyreos m.fl.), vilka ofta medför en rubbad lipoproteinomsättning.

 

CR3000 LDL KOLESTEROL

Low-Density Lipoprotein (LDL) är ett lipoprotein som kan betraktas som slutprodukten av degradationen av Very Low Density Lipoprotein (VLDL). På grund av sin långa halveringstid (3-4 dagar) är LDL den dominerande lipoproteinfraktionen i plasma. LDL spelar stor roll för kolesterolinlagring i kärlvägg och därmed utveckling av åderförkalkning. Analysen är indikerad vid misstanke om rubbad lipidomsättning, vid bedömning av kardiovaskulär risk, men också vid utredning och uppföljning av patienter med metabola sjukdomar (diabetes, hypotyreos m.fl.), vilka ofta medför en rubbad lipoproteinomsättning.

CR3000 TOTALT KOLESTEROL

Kolesterol är en lipid, ett fettämne, som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. Rent kemiskt är kolesterol även en steroid och en alkohol. Kolesterol transporteras i blodet hos alla djur. Kolesterol intas till viss del via maten, men den största mängden kolesterol syntetiseras i kroppen. Kolesterol har stor betydelse för ett flertal viktiga biokemiska processer i kroppen, men förknippas mest med hjärt- och kärlsjukdomar, en sjukdomsbild som är höggradigt förknippad med höga halter av lipoproteiner i blodet och med mekanismerna för transport av kolesterol. Totalt kolesterol mäter den sammantagna mängden av kolesterolmolekyler i blod.

 

CR 3000 URINSYRA

Många människor har i dag så höga värden av urinsyra i blodet att det troligen orsakar tysta inflammationer i leder, muskler och blodkärl. När man får ett giktanfall kan man bokstavligen vakna upp med fruktansvärda smärtor i ena stortån som under natten omvandlats till en degig och blåröd skapelse som kallas för portvinstå, podager. Stortån är så smärtsam att den tål inte ens lilla minsta beröring av exempelvis sänglakanet. Även knä- och fotled kan drabbas. Urinsyran är också en vanlig orsak till ryggskott, det som kallas för akut lumbago eller ischias – alltför ofta en förbisedd orsak inom naturmedicinen och skolmedicinen. Gikt kallas också »the forgotten disease« därför att det förefaller som om man inte bryr sig om orsaken till att man blir sjuk.
Benämningen gikt kommer troligen från tyskans jiht som betyder förhäxning. I våra nordiska grannländer säger man inte ryggskott utan »häxskott« – en häxa har skjutit ett pilskott in i ländryggen och orsakat ryggskottet.
Gikt behöver sannolikt många, många år på sig innan den ger besvär – inte för inte är det främst personer över 40 år som drabbas av de första symtomen. När en viss mättnadsnivå av urinsyra uppkommit i bindväven behövs det bara en »tändare« för att symtomen ska blossa upp i flammor. Denna utlösande faktor kan vara en nedkylning (till exempel att man är framåtböjd vid snöskottning och skjortan glider upp så att ländryggen blir bar och nedkyld) eller att man utsatt sig för drag och får ett »skott« i ryggen.

Höga värden av urinsyra kan ge inflammation och skador på brosk, ben, ledkapslar, ledytor, slemsäckar, senor, hjärta, blodkärl.
Vissa personer utvecklar kronisk gikt med broskliknande avlagringar, särskilt längs ut på fingrarnas leder.
De första symtomen på gikt behöver inte alltid vara en ledinflammation. Giktsymtom kan även börja med hudklåda.
Ett annat tecken på kronisk gikt är giktknutor längst ut på öronens kanter, vilka ser ut som små knölar och känns hårda när man klämmer på dem – ibland orsakar dessa giktknölar sår i öronens ytterkanter.

Symtom som kan vara orsakade av höga urinsyrevärden:
• Högt blodtryck.
• Njurinflammation.
• Lumbago-ischias, det vill säga ryggsmärta,
• Nackspärr.
• Giktknölar, vanligast längst ut på fingerlederna.
• Morgonstelhet i fingrar och fötter.
• Återkommande muskelsmärtor, till exempel i vaderna,
• Beröringskänsliga leder.
• Röda ögonvitor.

 

Analysmetod.

För att mäta Oxidativ Stress, HbA1C (långtidssocker), Kolesterol, Urinsyra så använder vi analysinstrumentet CR-3000, som är ett högteknologiskt instrument utvecklat av det italienska företaget Callegari som idag servar bland annat apotekskedjor, sjukhus, universitet, idrottare mm.

Screening av Oxidativ Stress är avgörande för att bromsa utvecklingen av sjukdomar och förbättra människors livskvalitet. Mot bakgrund av detta kan Oxidativ Stress definieras som en ny riskfaktor för folkhälsan, vid sidan av högt blodtryck, höga nivåer av blodfetter och blodsocker, fetma och rökning, och bör behandlas på samma sätt.

Dr Lorenza, biokemist, norra Italien.