Svensk klassisk massage/KM

Svensk Klassisk Massage (KM) är en djupgående och behandlande svensk massagemetod som grundades av den svenske läkaren Per Henrik Ling, därav namnet Svensk Klassisk Massage. Massagen kan anpassas från kraftfull till lätt och på så sätt passar den flesta. En av massagens positiva effekter (bland många) är ökad muskel avslappning. Denna positiva förändring ökar engagerade musklers kapacitet och minskar risken för överbelastning. Muskelavslappningen ger en ökad blodcirkulation i hela kroppen och framför allt bättre cirkulation i musklerna och borttransport av slaggprodukter. Muskeln får en bättre närings- och syretillförsel vilket leder till en ökad arbetskapacitet och minskad belastning på musklerna. Massagen är också direkt smärthämmande då den kan inaktivera triggerpunketer, ökar endorfinfrisättningen (vårt kroppsegna morfin) och att beröringsimpulserna till hjärnan går snabbare än smärtpulserna, vilket innebär att smärtpulserna till hjärnan minskar, den så kallade ”Gate- Control –teorin”

Orsaker till varför den klassiska massagen gör oss gott:

 • Lindrar smärta i spända muskler
 • Mjukar upp och gör muskler och bindväv mer elastiska
 • Ökad blodcirkulation
 • Ökad slagvolym på hjärtat och sänkt blodtryck
 • Ökat välbefinnande
 • Bättre återhämtning efter fysisk aktivitet
 • Förkortad läkningstid efter skada
 • Ökad kroppsmedvetenhet
 • Ökad Avslappning
 • Ökad Stresstålighet

Hur behandlingen utförs?
Med olja direkt på huden utförs en massagebehandling där man varvar:

 • Strykningar (effleurage)
 • Gnidningar i cirklar eller på tvären (friktioner)
 • Knådningar, saxningar (petrissage)
 • Snabba, lätt a, rytmiska slag som hackning och klappning (tapotement)

Massagen ger din kropp en stunds återhämtning och ökar blodgenomströmmningen i dina muskler som gör att du känner dig harmonisk och avslappnad.