Taktil beröringsmassage/TM

En mjuk o lätt beröringsmassage av huden som ges med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet, upplevelser och känslor. Genom den positiva beröringen stimuleras och frisätts ett hormon i kroppen som heter oxytocin. Oxytocinet är vårt stora lugn och ro hormon, som får kroppen att slappna av och öka vårt välbefinnande.

I och med att musklerna slappnar av så ger det en bättre blodcirkulation, smärtlindring och sänker blodtrycket. När man känner sig mer avslappnad så får man en ökad stresstålighet, man får lättare att koncentrera sig, matsmältning och näringsupplagring blir mer effektivt och man får en bättre kroppsuppfattning.

Varför behöver vi beröring?
Hudsinnet är grunden för nervernas utveckling och den viktigaste informationskanalen upp till 12-års ålder. Utan positiv beröring så finns det en risk att nervsystemet kommer i obalans. I huden finns beröringsreceptorer som har till uppgift att ge oss vår kroppsuppfattning, en karta över vår kropp. Kroppsuppfattningen ligger till grund för inlärandet, ta in och bearbeta information, och utveckla vårt motoriska minne, jag-upplevelsen och självkänslan.

Mjuk beröringsmassage är användbar för alla människor i alla åldrar och kan användas bara som en skön avslappningsmassage, men har också visat sig lämplig vid speciella omständigheter och kroniska besvär som:

 • Whiplash
 • Autism
 • Depression
 • Demens
 • Fibromyalgi
 • Graviditet
 • Reumatism
 • Koncentrationsproblem
 • Utbrändhet
 • Stress
 • Viktproblem och ätstörningar

Hur utförs behandlingen?
Händerna är redskapet och huden mottagaren. Respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet, upplevelser och känslor är ledorden i den mjuka Taktila Beröringsmassagen. Den person som masseras ges fullständig fokus och uppmärksamhet. Genom strykningar, lätta tryck och svag beröring av huden skapas en sinnesstimulering som resulterar i lindring, tröst och bekräftelse. Denna massage hjälper dig till att bara vara.