Terapeutisk stretching

Terapeutisk stretching ger en positiv effekt på kroppen och förebygger och lindrar olika typer av smärttillstånd. Stretching är mycket viktigt om man har en arbetssituation där kroppen är utsatt för bland annat statisk belastning, stress eller stillasittande och monoton arbetsställning . Dessa yttre faktorer kan ibland vara orsak till nackspärr, ryggskott, tennisarmbåge, värk i rygg, musarm, värk i axlar och skuldror m.m. Smärtan uppkommer ofta av förkortad muskulatur. Genom Terapeutisk stretching, som är en mycket effektfull metod, kan man förebygga och lindra olika typer av smärttillstånd.

Genom stretching ökar man blodcirkulationen och muskeln slappnar av. Undersökningar har visat att sammansättningen av muskelns kemiska substanser förändras vid smärta. Slappnar muskeln av och cirkulationen ökar, så sköljer man bort de smärtalstrande substanserna ur muskeln. På dessa grunder vet man att Terapeutisk stretching bidrar till minskad smärta samt ökad rörlighet och styrka.

Positiva effekter:

  • Genom att bindvävnaden i muskeln förlängs bibehåller du eller uppnår du en normal rörlighet
  • En stretchad muskel ökar prestationsförmågan, då muskeln lättare kan följa hela sin rörelsebana
  • Förebygger skador och kan minska risken för sträckningar och muskelbristningar
  • Stretchingen kan förbättra muskelbalansen över kroppens leder, och genom det ge dig bättre hållning
  • Stretchingen ökar din kroppsmedvetenhet och kan i viss grad ta bort stelhet och spänningar
  • Stretching ökar blodcirkulationen och genomströmningen i muskulaturen