Torrblodsanalys/TA

En torrblodsanalys (TA) består av ett blodprov där man applicerar blodet på ett objektsglas och låter det torka, för att sedan analysera det i ett mikroskop.

Lite Historik

Analys av koagulerat (torkat) blod såg dagens ljus i Tyskland under 1920-talet, och det var framför allt Dr. Gunther Enderlein som såg sambandet mellan avvikelser av kroppens biokemiska sammansättning och mönster i koagulerat blod.

Under 1930-talet kom den till USA, men det var först under 1970-talet som torrblodanalysen tog fart i USA och det var den amerikanske läkaren Dr. Robert Bradford som vidarutvecklade metodiken.

Under 1980-talet etablerades metodiken i Sverige och det var Professor Per Arne Öckerman i Göteborg som började använda denna metod på sina patienter.

Idag är det populärt vi dagspressen att äta vitaminer och mineraler men få vet varför de stoppar i sig dessa produkter och om det överhuvudtaget finns ett behov. En torrblodsanalys ger dig svaret på dessa frågor.

 

Det man bland annat kan se i en blodanalys som påverkar våra kroppar är:

Fria Radikaler:

Fria radikaler påverkar den mänskliga kroppen negativt om det blir för mycket så att cellskador och sjukdom kan uppstå. De påskyndar även vårt fysiska åldrande.

Blodtoxicitet:

Tecken på orenheter i blodet.

Kalciumläckage:

Läckage av kalcium från cellerna. Tecken på detta är till exempel mineralobalans, översyrlighet, vilket kan påverka vårt skelett negativt, problem med njurarna, ledbesvär, muskelvärk med mera.

Det är några saker sker man kan se i blodanalysen men man kan se andra fenomen också som påverkar kroppen. När provet är analyserat så går vi gemensamt igenom resultatet och du får rekommendation hur du kan göra för att komma till rätta med eventuella obalanser.

Det kan vara råd om motion, kost, massage, med mera och eventullt om det kan vara bra att ta vissa näringstillskott om det finns obalanser att komma till rätta med.

Behandlingsperiod är vanligt vis 1-3 månader