Triggerpunkter

Triggerpunkter är punkter som förekommer i alla kroppens muskler. Den medicinska korrekta benämningen är Myofasciala Triggerpunkter. Triggerpunkter kan vara aktiva eller inaktiva, och känns vid palpation av muskeln som en spänd sträng. Det är den spända strängen som gör muskeln förkortad och själva triggerpunkten är en mycket öm punkt i muskelsträngen. Typiskt för en triggerpunkt är att den ger smärta i en annan kroppsdel än den som den befinner sig i, men den kan också ge smärtor i den muskeln lokalt. Smärta från en triggerpunkt kan utlösas genom tryck på punkten men också vid kroppsrörelser då muskeln används som triggerpunkten sitter i. Triggerpunkter kan också utlösa så kallade autonoma fenomen som: Yrsel, öronsusningar, försämrad hörsel, synpåverkan ex dimsyn, smärta ut i arm, tryck på bihålorna, huvudvärk, tandvärk med mera.

Orsaker som kan ge triggerpunkter:

  • Långvarig uttröttning av muskel
  • Akut överbelastning av muskel
  • Att en muskel hålls i maximalt förkortat läge en längre tid
  • Snabb aktivering av en muskel, framförallt i dess maximalt förkortade läge
  • Ledpåverkan
  • Stress
  • Drag och/eller nedkylning
  • Andra triggerpunkter